logo


IBILBIDE FORMATIBO ANITZ ETA MALGUAK

UPV/EHUrako onarpena 2017tik aurrera


       Unibertsitatera Sartzeko Probaren (Selektibitatea) ordez, Batxilergoko azken ebaluazioa (BAE) ezartzen denean, egon litezkeen UPV/EHUra sartzeko bideak eta irizpideak.