Valentziara bidaia / Viaje a Valencia
DBH 4ko, Gautenako eta AATko ikasleak / Alumnos de 4 de la ESO, Gautena y AAT